LOBA CLEANER
Loba-Cleaner
Proizvod: visokokoncentrovano sredstvo za čišćenje i održavanje
Upotreba: za drvene nauljene i lakirane podove
Potrošnja: 50 - 100 ml na kofu vode (dovoljno za površinu od cca 100m²)
Pakovanje: 1 L
LOBA NATUREWAX
Loba-NatureWax
Proizvod: prirodni vosak
Upotreba: za održavanje i zaštitu nauljenih ili voskiranih podova od drveta
Potrošnja: 10 - 20 ml/m² (1L/50-100m²)
Pakovanje: 1 L
OSMO WASH & CARE
Proizvod: visokokoncentrovano sredstvo za čišćenje i negu
Upotreba: za drvene nauljene i lakirane podove
Potrošnja: 1 zatvarač na 1L vode
Pakovanje: 1 L
OSMO LIQUID WAX CLEANER
Proizvod: tečni vosak za čišćenje
Upotreba: za negu i povremeno osvežavanje nauljenih i/ili voskiranih podova od drveta
Potrošnja: 10 - 12,5 ml/m² (1L/80-100m²)
Pakovanje: 1 L

Saga drvo Ltd.

MENI