Već dugi niz godina proizvodimo podne i terasne obloge od termotretiranog drveta jasena i graba. Pojam termotretirano drvo podrazumeva termičku obradu drveta na visokim temperaturama od 193°C bez dodavanja bilo kakvih hemijskih supstanci, tako da su ovi proizvodi u potpunosti ekološki. Izlaganje drveta visokim temperaturama u posebnim komorama za termičku obradu uz primenu odgovarajućih toplotnih režima obezbeđuje visok kvalitet krajnjih proizvoda u smislu povećanja dimenzione stabilnosti i otpornosti na atmosferilije (kiša, sneg, vodena para...). Termotretirano drvo se znatno manje vitoperi i deformiše usled smanjenog utezanja i bubrenja za čak 50% u odnosu na istu vrstu drveta koja nije termički modifikovana. Niža ravnotežna vlaga termotretiranog drveta smanjuje pojavu gliva truležnica što se dodatno sprečava redovnim korišćenjem posebnog ulja namenjenog za termo drvo koje imamo u našoj ponudi (Osmo thermowood oil).

lice/naličje deckinga

Procesom termotretiranja se menja boja drveta pa tako u zavisnosti od drvne vrste i režima termičke modifikacije se javljaju razlilčite nijanse braon boje koje izgledom podsećaju na neke tropske vrste drveta. Upotreba savremene tehnologije je omogućila da se termotretirano drvo koristi ne samo za opremanje enterijera (brodski pod) već i za spoljnu upotrebu, u vidu terasnih i fasadnih obloga, oblaganje sauna uz prethodnu zaštitu uljima koja su namenjena za te svrhe. Termotretirano drvo je popularna podna obloga za dvorišta, nadstrešnice, staze oko bazena i td.

Saga drvo Ltd.

MENI