TRANSPARENT ULJE, BRODSKI POD HRAST – selekt

VRSTA DRVETA: HRAST
ZAVRŠNA OBRADA: TVRDO VOŠTANO ULJE – TRANSPARENT
DEBLJINA: 15,0 i 20,4mm
ŠIRINA: 90 – 180 mm
DUŽINA: 500 – 1200 (2.000) mm
KLASA: SELEKT

CENA: od 46,8 – 60,0 EUR/m² sa PDV

Category: