TOPLOTNI TRETMAN DRVETA (STERILIZACIJA PALETA)

Toplotni tretman drveta namenjenog izradi različitih vrsta ambalaže (palete, gajbe, sanduci, utovarne table i td.) je obaveza svih kompanija koje izvoze robu na teritoriju EU još od marta 2005. godine. Kako bismo odgovorili zahtevima tržišta kompanija Saga drvo već dugi niz godina pruža usluge termičkog tretmana (sterilizacije) drvene ambalaže za šta posedujemo odgovarajuće resenje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Po završenom tretmanu drvena ambalaža se obeležava posebnim pečatom kojim se potvrđuje da je proces sterilizacije izvršen što dokazuje i izdata potvrda. Za sva dodatna pitanja Vam stojimo na raspolaganju.

REZANJE TRUPACA

Kompanija Saga drvo d.o.o. vrši uslužno rezanje trupaca hrasta, jasena i ostalih lišćarskih vrsta drveta prema zahtevima kupaca. Posedujemo "Primultini" tračnu pilu kapaciteta cca 20 m³/smeni. Konstantan nadzor, kontrola i praćenje procesa rezanja od strane naših stručnjaka obezbeđuju tačnost dimenzija i kvalitet rezanja.  Za informaciju o trenutnoj raspoloživosti slobodnih kapaciteta za rezanje trupaca molimo Vas da nam se obratite.

SUŠENJE REZANE GRAĐE

Kompanija Saga drvo d.o.o. vrši uslužno sušenje rezane građe hrasta, jasena i ostalih lišćarskih vrsta drveta prema zahtevima kupaca. Posedujemo osam novih komora za sušenje drveta ukupnog nominalnog kapaciteta 650 m³. Vođenje procesa sušenja je automatizovano uz stalni nadzor i kontorolu dipl. inž. drvoprerade sa višegodišnjim iskustvom u ovoj oblasti.  Za informaciju o trenutnoj raspoloživosti slobodnih sušarskih kapaciteta molimo Vas da nam se obratite.

PREVOZ TRUPACA

Kompanija Saga drvo d.o.o. vrši uslužni transport trupaca u skladu sa zahtevima i potrebama kupaca. Posedujemo nov "Volvo FM12" kamion šticar sa dizalicom i robusnom prikolicom. Višegodišnje iskustvo i stručnost naših zaposlenih zaduženih za transport su garancija kvaliteta i tačnosti isporuke.  Za informaciju o trenutnoj raspoloživosti vozila za transport trupaca molimo Vas da nam se obratite.

Saga drvo Ltd.

MENI