SAGA DRVO OD 1993

Saga drvo je, već više od dve decenije, jedan od najrenomiranijih proizvođača visoko kvalitetnih parketa i brodskih podova u Srbiji. Našu reputaciju smo izgradili zahvaljujući kontstantnoj i strogoj kontroli kvaliteta, pažljivom izboru sirovine, striktnom vođenju proizvodnog procesa i ispunjavanju rokova isporuke sa ciljem da zadovoljimo visoka očekivanja naših klijenata. Naši kontrolori kvaliteta specijalizovani za oblast prerade drveta nadgledaju svaku fazu proizvodnje, od sirovinskog materijala do finalnog proizvoda što garantuje ujednačen kvalitet proizvoda. Kompletan proizvodni proces je u potpunosti usklađen sa najvišim zahtevima tržišta Evropske unije. Sirovina se dobija iz obližnjeg regiona, koji je poznat po kvalitetu hrastovih trupaca.
Posebnu pažnju smo usmerili na zaštitu životne sredine imajući u vidu da je sirovina koju koristimo u proizvodnom procesu strogo kontrolisanog porekla i da potiče iz šuma kojima se gazduje na održiv način. Svi naši proizvodi, a posebno brodski pod hrasta, jasena, graba i parenog bagrema, većinom su namenjeni izvozu u evropske zemlje.
Naši proizvodni kapaciteti su locirani u Staroj Pazovi gde se nalazi i prodajni salon. Pored ovog imamo i drugi prodajni salon koji se nalazi u prizemlju Sava Centra (ulaz u nivou parkinga). Proizvodni pogon u Staroj Pazovi zauzima 14.000 m², a proizvodne hale pokrivaju 4.500 m². Trenutno zapošljavamo 60 kvalifikovanih i dobro obučenih radnika. Novom linijom za proizvodnju brodskih podova dostigli smo veliku produktivnost. Finalni (gotov) proizvod završno obrađen uljem ili lakom u skladu sa Vašim željama je odmah po isporuci spreman za ugradnju i ekspoloataciju. Povećanje proizvodnje podova od drveta prate adekvatni sušarski kapaciteti koji su sada na nivou 650 m³ u jednom ciklusu sušenja. Kompletan proces sušenja je automatski vođen i kontrolisan uz stalan nadzor naših stručnjaka zaduženih za sušenje drveta.

Proizvodni kapaciteti

Prorez trupaca: 10.000 m³/godini
Klasičan parket: 120.000 m²/godini
Brodski pod: 80.000 m²/godini

Izvozna tržišta

Nemačka, Austrija,
Francuska, Engleska,
Češka, Holandija ...

Vrste drveta

Hrast, Jasen,
Grab, Bagrem,
Orah

Saga drvo Ltd.

MENI